Présentation du GCU - Belgique

De ‘Groupement des Campeurs Universitaires de France’ (GCU) is een vereniging die zo’n 95 campings bezit. Om er te kunnen kamperen moet je lid zijn. Het kenmerkende van deze organisatie is dat de 50.000 leden zelf de campings beheren op basis van vrijwilligheid. Dat betekent dat zij bereid zijn tijdens hun verblijf enige tijd te investeren in het reilen en zeilen op onze terreinen. Voorbeelden daarvan zijn : gezamenlijk onderhoud van het sanitair, de planten water geven, … Twee à drie uur werk voor één persoon per kampeerplaats gedurende een verblijf van 2 weken. Daarvoor is uiteraard een praktische kennis van het Frans echt noodzakelijk om dagelijks samenleven mogelijk te maken (zie artikel 2 van het Règlement Intérieur).

De voorwaarden en kosten van het lidmaatschap zijn te vinden onder de tabbladen.

Meer informatie vind je onder :

Je kan zonodig contact opnemen met één van onze Correspondants Territoriaux :

Nicolaas VAN DER TOORN (voor nederlandstaligen) nvandertoorn@ziggo.nl

André BLIECK (voor franstaligen) andre.blieck@laposte.net